. . .
HOME DIENSTEN REFERENTIES CONTACT
Diensten – wat doet Stadshart


- Evenementen

Evenementen, festivals en concerten worden met het jaar massaler. De publieke samenstelling is aan het verandering onderhevig.

Hoe het ook zij; de bezoekers, de organisatoren en de gemeentelijke diensten hopen op een ontspannen en een gezellige dag. Hoe waarborg je het 'veilige' gevoel van de bezoeker, hoe zorg je dat het publiek door de massaliteit van het evenement niet vastloopt, hoe zorg je dat de artiesten op tijd op hun bestemming zijn, hoe zorg je dat de hulpdiensten goed bereikbaar zijn en dat de inloop van het publiek niet stagneert bij de ingangen.

Door jarenlange ervaring heeft Stadshart Beveiliging uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd en kan voor de opdrachtgever de juiste ondersteuning zijn . Door een flexibele inzet van security-medewerkers tijdens projecten met een verhoogd risico, kunnen wij het risico verlagen voor wat betreft beveiliging van personen en goederen. Of het nu een gratis toegankelijk buitenevenement is of een besloten betaald binnenevenement.

- Horeca

Hier valt te denken aan jongerencentra en scholengemeenschappen die tijdens specifieke feestelijke activiteiten ondersteuning wensen, cafe's die tijdens een feestweek extra aanloop krijgen.

Geen discussie met het plaatselijk 'Ons-kent-Ons systeem", maar een professionele ondersteuning bij de in- en uitloop, kaartcontrole en controle in de zaal.

Zo werken wij ondermeer veelvuldig samen met Almere Events Centre, Dooworld en Poppodium De Meester. Elke aanvraag wordt apart bekeken en beoordeeld om in overleg met de klant te bespreken welke inzet gewenst is.

- Elektronische beveiliging

Stadshart Beveiliging & Organisatie wil als specialist in beveiligen een totaalconcept bieden met gespecialiseerde partners. Dat geldt ook voor alarminstallaties. Zo kunnen wij, in aanvulling op onze bewakingsdiensten, tevens de plaatsing van een alarmcentrale voor u regelen alsmede het abonnement op een erkende meldkamer.

Wilt u weten wat voor u de beste oplossing is? In onze showroom krijgt u niet alleen alle informatie die u nodig hebt, maar kunt u ook in de praktijk het gemak en de veelzijdigheid van mogelijkheden ervaren.

- Objectbeveiliging kantoren

In overleg met de opdrachtgever kan er gekozen worden voor een continue bewaking van het object. De beambte ter plaatse kan in geval van onraad of incidenten snel en gericht handelen om schade binnen de perken te houden en kan direct contact opnemen met politie, brandweer of geneeskundige dienst.

Desgewenst kan deze dienst ook uitgevoerd worden door een gecertificeerde hondengeleider met hond

- Bedrijfsrechere

Een speciale tak binnen Stadshart Beveiliging & Organisatie BV. U kunt ons inschakelen bij o.a. fraude, uitlekken van betrouwbare informatie, steekpenningen, diefstal en/of verdwijning.

- Hondenbewaking

Hondenbeveiliging werkt op plaatsen waar grote aantallen mensen verzameld zijn, maar ook bij de bewaking van terreinen en gebouwen. Het heeft een enorme preventieve werking en scheelt bovendien in de inzet van beveiligingsbeambten.

Hoe goed de hond ook getraind is, het is de geleider die de smalle grens tussen preventief optreden en intimidatie, situatiebeheersing en laakbare agressiviteit bepaalt. Beheersing en controle zijn hierbij sleutelbegrippen. Om optimaal te blijven functioneren, werken daarom hond én geleider wekelijks een gevarieerde praktijktraining af. Zo kunnen zij onder alle omstandigheden de situatie onder controle houden, al worden zij geconfronteerd met potentiële ordeverstoorders en wetsovertreders, die agressief en gewelddadig zijn.

- Persoonsbeveiliging

Al ver voor de jaartelling was hij er al, de persoonsbeveiliger. Want ook al eeuwen geleden maakten de mensen zich al zorgen om hun veiligheid of die van hun dierbaren. De tijd van het zwaard en het harnas is weliswaar voorbij, maar de gevaren zijn groter geworden. Criminaliteit neemt toe en daarmee het wapenbezit. Dat komt natuurlijk overal voor; op evenementen, optreden, wedstrijden of conferenties en in openbare gelegenheden. Ook mensen die in de schijnwerpers staan, zoals artiesten, zakenmensen of politici zijn gemakkelijke doelwitten. Juist zij maken steeds meer gebruik van beveiligers die op de voor- of achtergrond aanwezig zijn. Zowel tijdens hun dagelijks werk als in hun vrije tijd. Natuurlijk spreekt het voor zich dat de security managers van Stadshart ook voor deze activiteiten ingezet kunnen worden.

Zakenmensen, acteurs of popartiesten - iedereen die door zijn of haar status of achtergrond bekend of beroemd is, is ook kwetsbaar. Vanaf het moment dat de VIP vanuit de privé woning vertrekt voor een zakenreis, congres of concert tot en met het moment van thuiskomst, zijn onze security managers inzetbaar.

- Portiers- en receptiediensten

Eén van de middelen om insluiping en inbraak te voorkomen, is het inzetten van een portier die naast het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden ook uw relaties professioneel en klantvriendelijk ontvangt. Een oplossing die niet alleen ongewenst bezoek afschrikt, maar ook bijdraagt aan een veiliger gevoel en professionele uitstraling van uw bedrijf.

In overleg met de opdrachtgever kunnen onze ervaren beveiligingsbeambten een uitgebreid pakket aan diensten uitvoeren op het gebied van veiligheid- en beveiliging. Denk daarbij aan toegangs- en uitgangsbeheer (ook bij calamiteiten en buiten kantoortijden), receptiediensten (het bedienen van de telefooncentrale), brandveiligheid en adequaat optreden bij brand, criminaliteitsbestrijding (agressie jegens personeel, diefstal, vernieling) in samenwerking met politie, doeltreffend handelen bij bedrijfsongevallen en het lopen van controleronden door het pand.